Home » » Mimpi

Mimpi

Mimpi adalah sebahagian tanda kewujudan alam ghaib. Terdapat beberapa kategori mimpi iaitu mimpi benar (al-ru'yah al-sadiqah), mimpi berpunca daripada syaitan contohnya mimpi buruk dan mimpi biasa sebagai mainan tidur.

Rasulullah mengajar supaya diubah posisi tidur secara bertentangan, meludah tiga kali ke arah kiri, memohon perlindungan Allah, bangkit bersolat sunat dan mengelak daripada memberitahu orang lain.


Mimpi kadangkala jelas dan simbolik. Bagi yang jelas, ia tidak perlu tafsiran seperti berjumpa dengan Rasulullah. Mimpi simbolik pula memerlukan tafsiran daripada orang yang ahli.

Mimpi biasa tidak perlu ditafsirkan atau diambil berat. Ulama Islam juga banyak menulis buku tafsiran mimpi seperti Ibnu Sirin. 
Chatroom